REFERENCE HIMOMONTAŽE NOVE:

Cementarna HeidelbergCement AG, Burglengenfeld, Nemčija (za naročnika Hoffmeier Industrieanlage GmbH+Co., Hamm)  - Montaža Pyrolinie (WTO3) -Montaža strojne opreme cementarne ter jeklene konstrukcije WT stolpa v skupni teži cca 2270 t (Marec 2017- April 2018) ter Montaža KBS Bunker – strojna oprema in cevovodi (Junij-Avgust 2017)
Renault MCA, Maubeuge, Francija
(za naročnika DÜRR Systems, Guyancourt, Francija)  - Montaža transporterjev(Julij – September 2018)
JEKLARNA ARCELOR MITTAL Unit Krakow, Poljska (za naročnika DANIELI Centro Combustion, Milano, Italija) - Montaža strojne opreme in cevovodov za koračno peč kapacitete 450 t/h Obdobje: november 2015 / junij 2016 (8 mesecev) ter Predfabrikacija spoolov (cevovodov) v delavnici Himomontaže Nove v  Mariboru, Slovenija za koračno peč kapacitete 450 t/h (Arcelor Mittal, Krakow, Poljska)
LUKA KOPER, Slovenija 
Zamenjava dotrajanih protipožarnih cevovodov na rezervoarjih R8, R9 in R11 (Marec – Junij 2018)
MVV MANNHEIM, Nemčija
(za naročnika GE Power System AG, Mannheim, Nemčija) Remont rešetke kotla MK 6 in MK 5,(Sept 2016)
TE BRESTANICA, Slovenija  
Montaža strojne opreme in dobava in montaža cevovodov (Maj / September 2017) 
LEK LENDAVA, Slovenija
Dobava in montaža cevovodov ter montaža strojne opreme (Julij /Avgust 2016), Predelava linije F1 – dobava in montaža cevovodov ter montaža strojne opreme (Julij /Avgust 2017), Strojni remont v Energetiki (instalacije) Julij /Avgust 2018
AQUAFILSLO, Ljubljana
Strojna montažna in varilska dela  - predelave in menjave cevovodov Econyl, 2. Polimerizacijska linija, montažna in demontažna dela, prestavitve strojev,…(Oktober 2016 - September 2018), Montaža cevovodov linije 1100 D Econyl (Oktober 2017- Januar 2018) ,Zamenjava lovilnega bazena pod komoro linije, Demontaža podesta in prestavitev rezervoarja (Julij 2018 /Oktober 2018) 
Cementarna SALONIT, Anhovo
Remont 2018 – menjava tirnic na obračalni napravi, remont na redukturju drobilca kamenja (Januar – Marec 2018) Remont 2017 -  Zamenjava tesnila, Menjava pregradne stene, Odpraševanje presipne postaje, Odpraševanje drobilarne surovin  (Januar – Februar 2017), Razna vzdrževalna in montažna dela 
TERMOELEKTRARNA Šoštanj
Blok 6 (600 MW) (za naročnika ALSTOM, Nemčija) Spuščanje v pogon (Avgust 2015 / December 2015)
Blok 5 (345 MW) - Remontna dela na Bloku 5 – montažna dela (April – Junij 2018)
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI Saubermacher, Kidričevo, Slovenija   Montaža strojne opreme in dobava in montaža cevovodov (Julij 2015 / November 2015 )
PIVOVARNA Union, Slovenija  Rekonstrukcija kotlovnice in ogrevalnega sistema – Montaža strojne opreme in dobava in montaža cevovodov (Julij 2015 / November 2015) ,Vzdrževalna dela na strojni opremi in cevovodih (dolgoročna pogodba) ter Montaža temperaturnih sond v fermentorje     
Centralna čistilna naprava Maribor, Slovenija - Sprememba prikopa novega puhala na mesto starega puhala (Avgust /September 2016), Zamenjava cevovodov ( Marec - April 2017)
ELAN, Begunje na Gorenjskem, Slovenija
Dobava in zamenjava cevi v kotlu Đuro Đaković (September 2016)
LESONIT, Illirska Bistrica, Slovenija
Remontna dela (Avgust 2016, 2017, 2018)
VIPAP VIDEM KRŠKO, Slovenija 
Dobava in montaža cevovodov ter montaža strojne opreme - Strojna dela na prebiranju snovi PS1 ter strojna dela na komprimiranem zraku) ter Remontna dela ( Avgust 2016), Razvod energentov kotla 5 (dobava in montaža cevovodov in opreme) ter Montaža obročev na PSK 1 in 2 (Avgust / September 2018)
JP ENERGETIKA LJUBLJANA, Slovenija 
Izdelava cevovoda tesnilne pare TA3 (enota TE-TOL) Avgust 2016 te Izvajanje žarilskih del (Julij 2016), Zamenjava veznega visokotlačnega parovoda NO200 NP 320 med B1 in B2 (Maj/Junij 2017), Montaža jeklene konstrukcije s podesti in montaža izpihovalcev na dodatnem grelniku vode K (Avgust/September 2017), Zamenjava prašnih gorilnikov (2 kos) na kotlu 3 (September 2018)
SMUČARSKI CENTER  MARIBOR, Slovenija 
 Vzdrževalna (varilna) dela na stolpih vlečnic na Pohorju (Sleme, Videc, Stolp,…) September 2015 / November 2015 (3 mesece)

 

VEČJI REFERENČNI OBJEKTI HIMOMONTAŽE V ZADNJIH LETIH:

 • Montaža visokotlačne opreme na reaktorju in visokotlačnih cevovodov; Montaža cevovodov  in podpor – cevovodi (za različne medije) manjših in večjih dimenzij na projektu LDPE 4 v rafineriji SLOVNAFT, Bratislava, Slovaška (za naročnika Integral Gmbh, Avstrija)
 • Dobava in montaža komponent na E-filtrih, cevnem mostu, LUBECO in kompresorskem prostoru v TEŠ (za naročnika Engineering Dobersek)
 • Montaža GIPS sistema v TEŠ blok 6 (za naročnika Engineering Dobersek)
 • Montaža sistema tesnilnega in čistilnega zraka v TEŠ blok 6 (za naročnika ALSTOM)
 • Prenova kotlarne - Distribucjski center Maribor (za naročnika Pivovarna UNION)
 • Demontaža in montaža glavnega parovoda bloka 3 v TETO Ljubljana
 • Varjenje jeklenega korita nad EACO2, varjenje armatur NO250 NP320, montaža novih ABL odprtin na kotlu 3, izdelava in montaža novih ABL kanalov, zapiranje starih ABL šob, montaža konstantnih prijemal  v TETO Ljubljana
 • Projektiranje, dobava in montaža celotnega ocevja vzdrževalnega sistema v TEŠ blok 6 (za naročnika ALSTOM)
 • Vzdrževanje in remont kotla  2013/14 v TE Trbovlje
 • Predfabrikacija in montaža povezovalnega cevovoda (150 ton) na objektu Badische Stahlwerke v Kehl, Nemčija (za naročnika Kremsmüller Industrieanlagebau KG)
 • Zamenjava tirnic v Tovarni sladkorja Ormož (za naročnika Pfeifer & Langen)
 • Montaža glavne opreme za TEŠ blok 6 - mlini, transport pepela, sistem za odstranjevanje pepela, sistem za odstranjevanje žlindre, FD ventilatorji, ID ventilatorji  (za naročnika ALSTOM)
 • Montaža opreme za biomaso na bloku A in B ter Montaža odpepeljevanja na bloku A in B, termoelektrarna Eemshaven, Nizozemska (za naročnika ALSTOM Nederland)
 • Montaža FD/PA ventilatorjev na bloku A in B, termoelektrarna Eemshaven, Nizozemska (za naročnika SIEMENS)
 • Montaža 2 x RAPH (LUVO) ventilatorjev za TEŠ blok 6 (za naročnika ALSTOM)
 • Montaža kotla na biomaso ter pripadajoče opreme  - komponent na objektu EVN - Heizkraftwerk - Ramingdorf (za naročnika WEISS, Dillenburg)
 • Remont na bloku G termoelektrarne KW Neurath 1100 MW (za naročnika ALSTOM)
 • Montaža opreme za odpepeljevanje na blokih D in E termoelektrarne KW Westfalen, Hamm 2 x 800 MW (za naročnika ALSTOM, Nemčija)
 • Obnova rezervoarjev grupe 300 LUKA KOPER
 • Izdelava in montaža vroče cinkane konstrukcije reklamnega stolpa BAUHAUS Bochum
 • Izdelava / sestava 4 x 4 modulov za obdelavo odpadkov (za naročnika IAB GmbH)
 • Montažna in cevarska dela v Naturenergie Cham, Nemčija (za naročnika LAUSSER GmbH)  
 • Izdelava grelnih površin RH1, RH2, SH1 in SH2 za TEŠ v delavnici ALSTOM v Mülsen, Nemčija (za naročnika ALSTOM, Nemčija)
 • Montaža panelov, gorilnikov (24 gorilnikov), ter OFA kanalov na objektu EDF Cordemais, Francija (za naročnika BBS, Nemčija)
 • Montaža 8 kos mlinov kotla in odpepeljavanja na Bloku F in G, KW Neurath, Nemčija (za naročnika ALSTOM, Nemčija)
 • Izdelava membranskih sten v območju gorilnikov kotla (12 kpl) za KW Westfalen Blok E in D (za naročnika ALSTOM, Nemčija)
 • Izvedba strojnoinstalacijskih del pri posodobitvi kotlovnice KRKA d.d., obrat Ljutomer
 • Montaža cevovodov in delno strojne opreme ČN Razkižje in ČN Velika Polana
 • Rekonstrukcija CČN PTUJ - montaža strojne opreme in cevovodov fermentorja
 • Čistilna naprava GRAZERFELD, Avstrija
 • Dobava in montaža - izvedba strojno tehnoloških cevovodov Terminala za sprejem naftih derivatov ter skladišča alkoholov v LUKI KOPER
 • Montaža kotla na biomaso in pripadajoče jeklene konstrukcije, kanalov in cevovodov v Biomase Heitzkraftwerk, RWE - WITTGENSTEIN, Nemčija
 • Montaža kotla na biomaso in pripadajoče jeklene konstrukcije, kanalov in cevovodov v ENARBOIS SA, Rueyres, Švica
 • Montaža kotla na biomaso in pripadajoče jeklene konstrukcije, kanalov in cevovodov v AEB ALPES ENERGIE BOIS, Le Cheylas, Francija
 • Sanacija nestestonsti izmenjevalcev toplote, dobava in montaža strojne in elektro opreme za hlajenje evaporata, dobava in montaža cevovodov objekta Plastenka, razne predelave in demontaže v LJUBLJANSKIH MLEKARNAH 
 • Zamenjava kovinskih kompenzatorjev, popravilo hladilnika kotla 2, dobava in montaža cevovoda za hlajenje rešetk K3  v TETO Ljubljana 
 • Zamenjava reduktorja ter tekalnega kolesa v LAFARGE CEMENT, Trbovlje 
 • Izgradnja objekta 16.3 za sprejem sladkorja Ormož (gradbena dela, jeklena konstrukcija, elektro in strojnoinstalcijska dela) 
 • Montaža strojne opreme koračne peči kapacitete 280 t/h v jeklarni DUFERCO, La Louviere, Belgija
 • Montaža strojne opreme koračne peči kapacitete 280 t/h ter dobava kanalov, podestov ter konstrukcije v jeklarni DUNAFERR, Dunaujvaros Madžarska
 • Dobava in montaža cevovodov ter dobava in montaža rezervoarjev in izolacije Čistilna naprava Laško
 • Rekonstrukcija rafinerije 2. Faza, preselitev rezervoarjev in izvedba povezovalnih cevovodov, ter ogrevanje skladišč, polnilnic in rafiniranega olja v tovarni olja GEA Slovenska Bistrica, sanacija po požaru - rafinerija, Linija vinterizacije
 • Redni letni remonti v NUKLEARNI ELEKTRARNI Krško
 • Vzdrževanje mlinov kotla v TE/TO Ljubljana
 • Dobava in montaža opreme za proizvodnjo čiste pare v objektu sterila LJUBLJANSKE MLEKARNE, Ljubljana ter montaža tehnološke opreme ter strojna in elektroinštalacijska dela za proces zgoščevanja sirotke v Ljubljanskih mlekarnah, obrat Maribor
 • Demontaža in montaža opreme za projekt za napravo za razžveplevanje dimnih plinov (prva in druga faza) v Termoelektrarni Trbovlje
 • Izvedba remontov, vzdrževalnih del in intervencij na bloku 125 MW v TE Trbovlje
 • Montaža cevovodov ter dobava in montaža podpor za na novo tunelsko lakirnico (TTS) v Renault Revoz, Novo mesto
 • Projektiranje, dobava in vgradnja električnih dogrelnikov pare v JP Energetika Ljubljana
 • Projektiranje, izdelava, dobava, montaža in AKZ opreme za projekt rekonstrukcije kalcinacije I - 2 faza, SILKEM, Kidričevo 
 • Zamenjava izstopnih kolektorjev ponovno pregrete pare PP2 na bloku 4 v TEŠ
 • Dobava in montaža opreme za linijo ivernih plošč LESNA, Otiški Vrh (dobavitelj opreme Metso)
 • Dobava in montaža strojne opreme in instalacij za Čistilno napravo Saleška dolina
 • Izvedba parovoda za papirni stroj 2, dobava in montaža - izvedba cevnih povezav Modernizacije papirnegastroja 3, dobava in montaža -izvedba strojno montažnih del Prestavitev skladišča H2O2 v VIPAP Videm Krško
 • Redna vzdrževalna dela na področju strojno cevarskega vzdrževanja v Pivovarni Union
 • Montaža kotla na BIOMASO in pripadajoče strojne opreme v furnirnici Merkscha Celje
 • Demontažna dela in montaža proizvodnje linije vlaknastih plošč ter brusilne linije v LESONIT, Ilirska Bistrica 
 • Remont kotla Blok 1 na Termoelektrarni Kosovo B1
 • Dobava, izdelava in montaža jeklene konstrukcije in montaža tlačnega dela kotla TPK Zagreb na sežigalnici v TOPLARNI CELJE
 • Rekonstrukcija valjanih peči v objektu valjarna debelih pločevin, ter dobava in montaža podporne jeklene konstrukcije kanalov in cevovodov za predmetne peči v železarni ACRONI Jesenice
 • Delna dobava in montaža cevovodov in strojne opreme materiala za izvedbo del na čistilni napravi v MLEKARNI CELEIA Arja Vas
 • Izvedba strojnih del rekonstrukcije in dograditev Čistilne naprave Prašičereje Podgrad
 • Montaža kotla na biomaso in pripadajoče opreme (kanali, cevovodi, podesti ,...) PAVATEX, Švica
 • Rekonstrukcija kemične obdelave in odvoda dimnih plinov TiO2, dobava in montaža mešalnikov in podestov ter izvedba del na objektu Nevtralizacije v CINKARNA CELJE
 • Montaža tokovodnikov in posodobitev čistilne naprave HC1 v TALUM Kidričevo
 • Obnova parnih kotlov in zamenjava cevovoda NaOH v JP ENERGETIKA Ljubljana
 • Montaža visokoregalnih skladišč KOVINOPLASTIKA Unec, GORENJE Velenje ter LEK, Ljubljana. 
Novice

Trenutno v izvedbi

Maj 2023

Energetika Ljubljana - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

AquafilSlo - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

Salonit Anhovo - Redna vzdrževalna dela.

Pivovarna Union, Ljubljana - Montažno vzdrževalna dela.

TE ŠOŠTANJ – Menjava cevnih zaščit

.

              

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: