ENERGETSKI OBJEKTI

 

Na področju energetike je dejavnost Himomontaže usmerjena v novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov. Rekonstrukcijo in vzdrževanja izvaja HM Himomontaža na sledeči opremi in napravah:


A. TERMOENERGETSKI OBJEKTI

 • parni in vročevodni kotli
 • parne in plinske turbine
 • filtrirne in čistilne naprave
 • cevovodi (parovodi, hladilna voda,..) 


B. HIDROENERGETSKI OBJEKTI

 • turbine in generatorji
 • hidromehanska oprema
 • mostni žerjavi in razne jeklene konstrukcije
 • tlačni cevovodi

C. NUKLEARNE IN PLINSKE ELEKTRARNE


D. KOTLOVNICE IN DRUGE KOTLOVSKE NAPRAVENA ENERGETSKIH OBJEKTIH IZVAJAMO SLEDEČA DELA:

 • montažna dela
 • vzdrževalna dela
 • remonti in
 • intervencijski popravki na:
  parnih kotlih različnih tipov in moči, toplotnih izmenjevalcih, kondenzatorji, hladilnikih, grelnikih, rotirajočih napravah (črpalke, ventilatorji, kompresorji, puhala, mlini.), parnih turbinah različnih tipov in moči
 • strojna obdelava zvarnih robov
 • termična obdelava zvarov
 • obzidave
 • tlačni preizkusi
 • antikorozijska zaščita
 • izolacijska dela

Odžvepljevalna naprava
TE TRBOVLJEMontaža kotla na biomaso
MERKSCHA, CeljeMontaža kotla TPK
TOPLARNA CELJEREFERENCE na večjih objektih:

TERMOELEKTRARNA EDF CORDEMAIS, FRANCIJA

EDF Cordemais, Francija (za naročnika BBS, Nemčija) - blok 3
 • Demontaža in montaža panelov,
 • Demontaža in montaža 24 gorilnikov (Low NOX)
 • Demontaža in montaža podkonstrukcije in OFA kanalov
 • Demontaža in montaža lijaka
Kapaciteta kotla 700 MW

ALSTOM, Nemčija

Izdelava membranskih sten v območju gorilnikov kotla (12 kpl) za KW Westfalen Blok E in D (skupne moči 1.600 MW) v delavnici naročnika ALSTOM Power Service GmbH, Nemčija.

TERMOELEKTRARNA NEURATH, Nemčija

Montaža 8 kos mlinov kotla in odpepeljevanja na Bloku F in G, KW Neurath, Nemčija (vsak moči 1.100MW) za naročnika ALSTOM, ALSTOM Power Service GmbH, Nemčija

AEB ALPES ENERGIE BOIS, Le Cheylas, Francija - kotel na biomaso

Montaža kotla na biomaso in pripadajoče opreme (jeklena konstrukcija, kanali in cevovodi) v AEB ALPES ENERGIE BOIS, Le Cheylas, Francija za naročnika in dobavitelja kotla WEISS Kessel, Maschinen- und Anlagenbau GmbH
 • Proizvodnja pare: 17.000 kg/h
 • Tlak pare: 76/65 bar
 • Temparatura pare: 505/485°C

ENERBOIS SA, Rueyres, Švica - kotel na biomaso

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASOs pripadajočo jekleno konstrukcijo, kanali in cevovodi za naročnika in dobavitelja kotla Weiss Kessel, Maschinen und Anlagengau GmbH
 • Priozvodnja pare: 17.000 kg/h
 • Tlak pare: 75/65 bar
 • Temparatura pare: 505/485°C

RWE - WITTGENSTEIN, Nemčija - kotel na biomaso

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASOs pripadajočo jekleno konstrukcijo, kanali in cevovodi za naročnika in dobavitelja kotla Weiss Kessel, Maschinen und Anlagengau GmbH
 • Priozvodnja pare: 33.000 kg/h
 • Tlak pare: 75 bar
 • Temparatura pare: 500°C

2. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE KOTLOVNICE

TOPLARNA CELJE

1. DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE IN MONTAŽA TLAČNEGA DELA KOTLA TPK ZAGREB NA OBJEKTU SEŽIGALNICA V TOPLARNI CELJE
 • Izdelava in dobava jeklene konstrukcije kotla
 • Montaža opreme in materiala kotla ter montaža nosilne jeklene konstrukcije
 • Tlačni preizkus
 • Dokumentacija za tehnični pregled

MERKSCHA Celje - kotel na biomaso

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASO IN PRIPADAJOČE STROJNE OPREME - Proizvajalec kotla: WEISS-Kessel, Maschinen und Anlagenbau GmbH
 • kotel (25.000 kg/h; 75/65; 510/485°C)
 • kurišče
 • dimni in zračni kanali
 • odpepeljevanje
 • cevovodi, armature
 • jeklene konstrukcije
 • cevovodi (para, kondenzat,voda, vakuum)

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE

1. DEMONTAŽA OBSTOJEČIH CEVNIH PAKETOV GRELNIKA VODE-II. VLEK KOTEL OP3801
 • fi 32x3,6 mm
 • Temperatura: 337°C
 • Pritisk: 135 bar
 • Material: St.45
 • Vešalne cevi fi 38 x 5 (nosilne cevi paketov)

2. DEMONTAŽA IN MONTAŽA DELOV KOMOR PREGREVALNIKOV SVEŽE PARE
 • fi 355,6/195,6 mm
 • Temperatura: 535°C
 • Pritisk: 130 bar
 • Material: 10 Cr Mo 910

3. REMONTNA, VZDRŽEVALNA DELA IN INTERVENCIJSKI POSEGI NA KOTLU IN MLINIH

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ

1. KOTEL 4
 • zamenjava dela leve in desne stene kotla [15 Mo3]

KOTEL 5
 • zamenjava cevovodov tesnilnega zraka [St 35.8]
 • sanacija izgorevalnih rešetk [15Mo3 / Sicromal]
 • navarjanje cevi v lijaku kotla [15Mo3]

3. KOTEL 4
 • zamenjava izstopnih kolektorjev pregrevalca pare št.2 (PP2) fi 550x48 [10CrMo910]

TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA

1. TE-TO LJUBLJANA: PRIGRADITEV SISTEMA ZA DOBAVO INDUSTRIJSKE PARE 12 BARA ZA TOVARNO JULON

Na objektu smo izvajali montažo parovoda DN250 z izvedbo odcepov turbinskih odjemov, reducirno in hladilno postajo. Zaradi povečanih potreb tovarne Julon tako po tlaku kot tudi količini dobavljene pare, je bilo potrebno na parovodu Vzhod zagotoviti ustrezne parametre za nemoteno dobavo. Tako je bilo potrebno tlak pare dvigniti iz sedanjih 8,5 bara na 12 bara pri temperaturi T=250°C, količino dobavljene pare pa je bilo potrebno povečati na Q=4,5 kg/s oz. 16,2 t/h. Potrebna količina pare se je zagotovila z izvedbo novih odcepov parovoda na turbinskih odjemih vseh treh turbin.


2. TE-TO LJUBLJANA: VGRADNJA PRIROBNIČNEGA SPOJA ZA HZV VENTILE TURBINE 3

Na objektu smo izvajali montažo dveh prirobničnih spojev DN500 (material X20).


3. TE-TO LJUBLJANA: ZAMENJAVA KOVINSKIH KOMPENZATORJEV MED MLINI IN PRAHOVODNIMI KANALI KOTLA 3

4. TE-TO LJUBLJANA: MONTAŽA KOLEKTORJA HLADILNIKA IN IZSTOPNIH CEVI ZAVESNEGA PREGREVALNIKA NA KOTLU 2

OSTALA DELA:
KOTEL 2
 • zamenjava stropnih cevi [15 Mo3]
 • zamenjava cevnih distributerjev [13CrMo44]
 • rekonstrukcija povratnih kanalov [St45.8 15Mo3]

KOTEL 3
 • zamenjava stropnih cevi [15 Mo3]
 • zamenjava cevnih distributerjev [13CrMo44]
 • rekonstrukcija povratnih kanalov [St45.8 15Mo3]
 • zamenjava dela parovoda fi 233x20 in vgradnja zasuna [X20CrMoV121]
 • zamenjava uprajalnika na koti 22 m
 • predelava tlačnega dela kotla ter montaža kanalov zgorevalnega zraka z ventilatorjem in vpihovalno mizo
 • montaža strojne opreme za lesno maso
 • montaža izstopih cevi zavesnega pregrevalnika in kolektorja hladilnika

3. REMONTI IN VZDRŽEVANJE MLINOV KOTLOV

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

1. ZAMENJAVA CEVOVODOV in REDNI LETNI REMONT 2003
 • zamenjava cevovoda linije L-top v reaktorski zgradbi [A316Tp321]
 • redna cevarsko varilska remontna dela - zamenjava cevovodov in armatur [P1, P4, P5, P8 (ASME)]

2. ZAMENJAVA CEVOVODOV in REDNI LETNI REMONT 2004
 • zamenjava HD cevovodov z merilnimi instrumenti [A106 Gr.B]
 • redna cevarsko varilska remontna dela - zamenjava cevovodov in armatur [P1, P4, P5, P8 (ASME)]

3. ZAMENJAVA CEVOVODOV in REDNI LETNI REMONT 2006
 • zamenjava cevovoda linije L-top v reaktorski zgradbi [A316Tp321]
 • redna cevarsko varilska remontna dela - zamenjava cevovodov in armatur [P1, P4, P5, P8 (ASME)]

TERMOELKTRARNA KOSOVO B1

1. DEMONTAŽA IN MONTAŽA KOTLA BLOK 1
 • Pregrevalnik LTS 1 - demontaža obstoječih cevnih kač in montaža novih
 • Pregrevalnik ITS - demontaža obstoječih cevnih kač in vgradnja novih
 • Ekonomajzer - zamenjava dela cevi in kolen
 • Pregrevalec med UE - zamenjava protihrupnih usmerjevalnih pločevin
 • Končni pregrevalnik HTS - demontaža poškodovanih cevi in vgradnja novih
 • Pregrevalnik LTS2 - demontaža starih in montaža novih cevi
 • Izstopni kolektor ITS - zamenajava čelnih kap z novimi
 • Parovod in dovod sveže pare k turbini - varjenje debelostenskih cevi dim fi 300-600

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA

1. REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČIH PARNIH KOTLOV TPK BKG 100 (tov.št. 10064 in 10061) in 100a (tov.št.15619)
 • demontaža obstoječe opreme
 • izvedba strojnih predelav in obzidav
 • dobava in vgradnja nove strojne opreme
 • dobava in vgradnja merilno regulacijske in varnostne opreme

2. VGRADNJA ELEKKTRIČNIH DOGRELNIKOV PARE
 • vgradnja električnih dogrelnikov pare v proizvodnem viru TOŠ - strojni del
 • vgradnja električnih dogrelnikov pare - elektro del
 • povezava razdelilnika z nadtlakom 16 bar z obstoječim razvodom pare za razprševanje
 • zagon
 • umerjanje in nastavitev delovanja sistema
 • usposabljanje osebja naročnika

VIPAP VIDEM Krško

1. IZVEDBA PAROVODA ZA PAPIRNI STROJ 2
 • parovod 4,5 bar in 270°C za napajanje PS2 in DIP
 • cevovod za hladilno vodo za PS2, PS3 in DIP
 • jeklena konstrukcija, stebri, podpore in obešala za parovod in hladilno vodo
 • demontaža obstoječe opreme in materiala
 • dobava in montaža strojne opreme in materiala
 • RTG kontrola zvarov
 • tlačni preizkusi
 • sodelava pri poskusnem obratovanju in tehničnem pregledu

KOLIČEVO KARTON Domžale

1. Izvedena dela v objektu ENERGETIKA - KOTEL TPK - primarno in sekundarno ocevje in kotlovske naprave
 • sanacija membranskih cevi na kotlu
 • uvarjanje nizkotlačnih ventilov v cevovodje s termično obdelavo
 • sanacija grelnika vode / zamenjava cevnih paketov
 • zamenjava raznih dotrajanih cevovodov za paro, vodo, ipd.

RADEČE PAPIR Radeče

1. REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE - CEVOVOVODI IN ARMATURE OKOLI NOVEGA KOTLA 16 T/H-13 BAR
 • izdelava in dobava opreme in materiala
 • montaža opreme in materiala
 • AKZ cevovodov in podpor
 • termoizolacija cevovodov
 • tlačni preizkusi

2. Navezava kotla K2 na obstoječi parni razdelilec 56 bar.
 • dobava opreme in materiala
 • montaža opreme in materiala
 • AKZ cevovodov in podpor
 • termoizolacija cevovodov
Novice

Trenutno v izvedbi

Maj 2023

Energetika Ljubljana - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

AquafilSlo - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

Salonit Anhovo - Redna vzdrževalna dela.

Pivovarna Union, Ljubljana - Montažno vzdrževalna dela.

TE ŠOŠTANJ – Menjava cevnih zaščit

.

              

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: