POLITIKA KAKOVOSTI IN VZO

Politika podjetja temelji na kakovosti proizvodov in storitev – zadovoljstvu odjemalca, odgovornemu odnosu do okolja, skrb za varnost in zdravje pri delu zaposlenih ter strateškemu razvoju. Vodstvo podjetja vključuje zavezanost za zagotavljanje zahtev vseh pridobljenih standardov po katerih je podjetje certificirano in zavezano k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2008

V podjetju Himomontaža d.o.o. se zavedamo , da je kakovost proizvodov in storitev, izpolnjevanje zahtev in pričakovanj odjemalcev, ter nenehno izboljševanje učinkovitosti in s tem uspešnosti sistema vodenja kakovosti najpomembnejša dolgoročna usmeritev.

Da bi dosegli cilje smo v letu 2001 pristopili k pridobitvi certifikata sistema kakovosti ISO 9002:1994. S spremembo standarda smo se leta 2009 prilagodili novim zahtevam standarda ISO 9001:2008.

V podjetju si prizadevamo sistem vodenja kakovosti vzdrževati, izboljševati in dopolnjevati skladno s zahtevami in pričakovanji naših odjemalcev. Prav tako vodstvo skrbi za nenehen razvoj zaposlenih z usposabljanji, informiranjem in primernim nagrajevanjem.

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2004

Varovanje okolja predstavlja enega od temeljev na katerih stoji naše podjetje. Naši cilji, ki jih želimo dosegati na področju varovanja okolja niso neodvisno postavljeni, ampak so del naše skupne dolgoročne strategije poslovanja našega podjetja.

Odločili smo se za uvedbo sistema ravnanja z okoljem, skladno z mednarodnim standardom ISO EN 14001:2004, kar pomeni strateško usmeritev vodstva podjetja , s katero želimo obvladovat in izboljševat vplive podjetja na okolje.


Naše prizadevanje za doseganje največje možne kakovosti vsebuje tudi prizadevanja za varčno ravnanje z viri. To velja tako za naše izdelke kot tudi za naše storitve. Cilj naše okoljske politike je uskladiti prizadevanja za varovanje okolja in prizadevanja za stroškovno učinkovitost našega delovanja.

SISTEM VODENJA VZO SCCP:2011 (Safety Certified Contractors)

Pri uresničevanju osnovnih ciljev zagotavljanja zmanjšanja poslovnega tveganja in na tej osnovi krepitve konkurenčne prednosti, nas mora pri delu vselej voditi skrb za zdravje zaposlenih, njihovo varnost, ohranitev okolja in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja nasploh.

V letu 2010 je s pridobitvijo sistema upravljanja po SCC**:2007 mednarodnega standarda za varnost, zdravje in ravnanje z okoljem podjetje naredilo velik korak pri pridobivanju strojnih del na področju razvitejših držav Evropske unije, dvignilo uspešnost podjetja, kakor tudi izkazalo svojo politiko usposabljanja zaposlenih na področju varnosti in zdravja pri delu.

V letošnjem letu se je vodstvo odločilo za nadgradnjo mednarodnega standarda za varnost, zdravje in ravnanje z okoljem in pridobilo certifikat sistema vodenja po SCCP:2011 – področje petrokemične industrije.

CERTIFIKATI NA PODROČJU VARJENJA

Vsa varilska dela izvajamo v skladu z zahtevami standarda EN ISO 3834-2 za zagotavljanje kakovosti varjenja najzahtevnejših materialov.

S strani TÜV smo certificirani za izdelavo in montažo kotlov, tlačnih posod v skladu z evropsko direktivo 97/23/EG: AD 2000-Merkblatt HP0/ HP 100 R/EN 13445-4/ EN12952-5/ EN 13480-4 und EN ISO 3834-2.

Pri inštituciji SLV Saarbrucken smo certificirani kot proizvajalec jeklenih konstrukcij v skladu z DIN 18800-7:200811, skupine E.

Tehnologijo varjenja in izdelavo varilnih postopkov (WPS) izdelujemo z lastnim strokovnim kadrom (IWE, IWT, IWS). V sodelovanju s strokovnimi inštitucijami imamo atestiranih preko 30 varilnih postopkov (WPQR).

V največji meri izvajamo varjenje cevovodov in ostale strojne opreme po postopku TIG/E (141/111) iz ogljičnih, nizko legiranih in visoko legiranih materialov.

Razen navedenega izvajamo še varjenje po:

- MAG (135) postopku – ogljična jekla,

- MIG (131) postopku – legirana jekla in aluminij,

- Plamenskem (311) postopku – ogljična in nizko legirana jekla

Novice

Trenutno v izvedbi

Maj 2023

Energetika Ljubljana - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

AquafilSlo - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

Salonit Anhovo - Redna vzdrževalna dela.

Pivovarna Union, Ljubljana - Montažno vzdrževalna dela.

TE ŠOŠTANJ – Menjava cevnih zaščit

.

              

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: