HIMOMONTAŽA  - eden večjih izvajalcev del na področju inženiringa, montaže, vzdrževanja in remontov energetskih in industrijskih objektov, je družba z omejeno odgovornostjo s privatnim kapitalom ter posluje samostojno in neodvisno, brez kapitalskih povezav v Sloveniji in v tujini. 

Od svoje ustanovitve leta 1991 je Himomontaža vzpostavila številne poslovne stike z investitorji in naročniki, v tem obdobju pridobila primerne reference in se kadrovsko okrepila ter primerno opremila.

V letu 2015 je bila iz poslovnih razlogov ustanovljena družba Himomontaža Nova.

V družbi je zaposlenih cca 80 svojih strokovnjakov za vodenje projektov, pripravo tehnologij in delavcev specialistov za izvedbo del pri gradnji objektov.
S svojim delavci izvajamo zahtevna varilska in cevarska dela po različnih postopkih in z najzahtevnejšimi materialih. 

Potrebo po večjem številu delovne sile zaradi povečanega obseg del in sezonskih vplivov pa pokrivamo z najemom domače in tuje delovne sile ali pa z oddajo del podizvajalcem pod našim vodenjem in kontrolo. S svojimi strokovnjaki izvajamo kontrolo zagotovitve kvalitete dobav in izvedbe del v skladu z ISO in SCC standardom.

Družba izvaja približno 40% inženiring poslov oz. objektov na ključ (od izdelave tehnične dokumentacije do spuščanja v pogon in primopredajne dokumentacije), ostali delež predstavljajo storitve, predvsem montažna dela, vzdrževanja in remonti.

V času svojega delovanja se je družba tudi kapitalsko okrepila in povečala osnovni kapital. Finančno stanje in poslovanje družbe je solidno in stabilno. 

S hitrim odzivom svojim naročnikom zagotavljamo tudi tehnološko zahtevne odgovarjajoče rešitve in izvedbo po sodobnih postopkih ter standardih v zahtevanih rokih in kvaliteti.

 

 

 

 

 

Novice

Trenutno v izvedbi

Maj 2023

Energetika Ljubljana - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

AquafilSlo - Razna vzdrževalna varilno cevarska dela.

Salonit Anhovo - Redna vzdrževalna dela.

Pivovarna Union, Ljubljana - Montažno vzdrževalna dela.

TE ŠOŠTANJ – Menjava cevnih zaščit

.

              

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: